พิธีมอบหมวกสีกองร้อย

วันพุธที่ 20 ต.ค.64 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก ศฝร.ภ.1 ประธานในพิธี
พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบก.ศฝร.ภ.1
พ.ต.อ.สุวิทย์ ยอดรัก รอง ผบก.ศฝร.ภ.1
พ.ต.อ.ประดิษฐ์ วงศ์เสาร์ ผกก.ปค.ศฝร.ภ.1
พ.ต.อ.จตุรงค์ สมศรี ผกก.บศ.ศฝร.ภ.1
พ.ต.ท.สุรพล เดชรัตนวิไชย รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.1
ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจ ปค.ฯ ทุกนาย
ร่วมทำพิธีมอบหมวกสีกองร้อยให้ นสต.รุ่นที่ 12