โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ รองรับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

วันที่ 10 ก.ย.65 เวลา15.30 นพล … Read More

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา

– ประกาศรับสมัคร วันที่ … Read More