แผนที่


 

การเดินทาง
เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ด้านซ้ายมือจะมีทางแยก ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๐ ถึง ๑๐๑ (ก่อนถึงสะพานลอยทางเข้าพระพุทธฉายและน้ำตกสามหลั่น) ระยะทางจากถนนพหลโยธิน ถึงทางขึ้น ศฝร.ภ.๑ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร มีทางแยกด้านขวามือ

 

จุดสังเกตุ
เมื่อเลย ทางเลี่ยงเมือง (บายพาสไปนครราชสีมา) ปากทางเข้า จะอยู่ตรงข้าม ปั๊มน้ำมันสามชายปิโตเลี่ยม / ร.ร.นานาชาติเซนจอนแมรี ก่อนทางเข้าจะมี โชวว์รูมคูโบต้า (ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อ โรงเรียนตำรวจ)

 

รถโดยสารประจำทางสาย
สระบุรี – กรุงเทพฯ, ลพบุรี – กรุงเทพฯ และรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด ผ่านจังหวัดสระบุรี และรถตู้ประจำทาง (ซึ่งจะผ่านทางแยกเข้า ศฝร.ภ.๑)
จากสถานีขนส่งจังหวัดสระบุรีจะมีรถโดยสารประจำทางสาย ๓ รับส่งผู้โดยสารไปสุดสายที่หน้าทางขึ้น ศฝร.ภ.๑

 

ทางรถไฟ
รถไฟเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีสระบุรี ใช้เวลาการเดินทางจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
จากสถานีรถไฟ เดินเท้าไปตามร้านจำหน่ายอาหารของตลาดโต้รุ่งสระบุรี (เลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวันตก) จนถึงถนนพหลโยธิน จะมีจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสาร โดยสารรถประจำทางสาย ๓ ไปจนสุดสายจะถึงทางขึ้น ศฝร.ภ.๑

 

กองบังคับการ ศฝร.ภ. ๑
ตั้งอยู่ บริเวณเขาหนองยาวสูง เลขที่ ๕ หมู่ ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๐ กับ ๑๐๑ ถนนพหลโยธิน ฝั่งตะวันตก
บนพื้นที่ ๔๖๓ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา มีอณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดวัดหนองขริ้น และบ้านเรือนประชาชนชาวหนองขริ้น
  • ทิศใต้ ติด บ้านเรือนประชาชนชาวหนองยาวใต้
  • ทิศตะวันออก (ทางเข้าจากถนนพหลโยธิน) ติดโรงงานผลิตเซรามิค และบ้านเรือนประชาชนชาวหนองขริ้น
  • ทิศตะวันตก ติดสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสระบุรี และถนนหมู่บ้านหนองยาวใต้