การฉีดวัคซีน Booster เข็ม 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑

วันที่ 8 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ ศฝร.ภ.1 และ นสต.รุ่นที่ 12 ในการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 โดย คณะทีมบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.หนองแค สระบุรีเป็นผู้ทำการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.1