วันตำรวจ 17 ตุลาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี วีรพล สวัสดี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1พันตำรวจเอก สุวิทย์ ยอดรัก รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการฯ,ผู้กำกับการฝ่ายปกครองและการฝึกฯ,ผู้กำกับการฝ่ายบริหารการศึกษาฯ,หัวหน้ากลุ่มงานอาจารย์ฯพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และตัวแทน นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12ร่วมงานวันตำรวจโดยมีพิธีทางศาสนาถวายเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต และได้มอบประกาศเชิดชูเกีรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมฯณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1