ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑

  • การฉีดวัคซีน Booster เข็ม 3 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑
  • พิธีมอบหมวกสีกองร้อย
  • วันตำรวจ 17 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์

  • รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

  • สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หรือ https://wellwishes.royaloffice.th/ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

จัดชื้อ/จัดจ้าง

  • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ