เรื่องทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

จัดชื้อ/จัดจ้าง

  • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ