Headlines

เรื่องทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา

จัดชื้อ/จัดจ้าง

  • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ