โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

วันที่ 6 ก.ย.65 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.จีรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รอง ผบช.ภ.1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลชุมนุมสาธารณะ ระหว่างวันที่ 6 – 10 ก.ย.65 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.1 โดยมี พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1 พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.กันตพงษ์ นิลขำ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.นิมิต การปลูก อจ.(สบ 5).ฯ รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1 ผกก.ในสังกัด ศฝร.ภ.1 ข้าราชการตำรวจ คฝ.เข้าร่วมพิธี