สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา

– ประกาศรับสมัคร วันที่ 5-11 ก.ย.65

ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

– รับสมัคร วันที่ 12-30 ก.ย.65

ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org