กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต ตามโครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย”

วันที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง ผบช.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.1 พร้อมด้วยประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.1 และคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต ตามโครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย” โดยมี พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1 พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบก ศฝร.ภ.1 ข้าราชการตำรวจในสังกัด และ นสต.รุ่นที่ 12 ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจจาก ภ.จว.สระบุรี, ภ.จว.ลพบุรี, ภ.จว.อ่างทอง ภ.จว.สิงห์บุรี ข้าราชการ ศฝร.ภ.1 สมาคมแม่บ้านตำรวจ และ นสต.รุ่นที่ 12 เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.1โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.1 ได้พัฒนาด้านจิตใจ ส่งเสริมการรู้จักให้ รู้จักเป็นผู้เสียสละต่อเพื่อนมนุษย์และสร้างจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งเป็นการเพิ่มโลหิตในระบบการบริหารจัดการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.1 สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภ.1 และ นสต.รุ่นที่ 12 ร่วมบริจาคโลหิต รวมจำนวน 311 ราย ปริมาณโลหิต 258 ยูนิต(103,200 ซีซี)