การฝึกภาคปฏิบัติ การควบคุมฝูงชน ของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่ 12)

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.พลตำรวจตรี วีรพล สวัสดี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1พันตำรวจเอก สุวิทย์ ยอดรัก รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1พันตำรวจเอก สมพล วงศ์ศรีสุนทร รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1พร้อมข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครองและการฝึกฯตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติ การควบคุมฝูงชน ของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่ 12)ณ ลานฝึกอุทัยวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1