พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.65 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.จีรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ

โดยมี พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1, พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบก.ศฝร.ภ.1, พ.ต.อ.กันตพงษ์ นิลขำ รอง ผบก.ศฝร.ภ.1, พ.ต.อ.นิมิต การปลูก อจ (สบ 5)ศฝร.ภ.1, ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.ในสังกัด ภ.1 และข้าราชการ ศฝร.ภ.1 เข้าร่วมพิธีฯ

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.1