บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการรับราชการ อย่างมีความสุข และมีคุณค่า” 

วันอังคารที่ 27 ก.ย.65 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการรับราชการ อย่างมีความสุข และมีคุณค่า” พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๑ โดยมีหน่วยฝึกอบรมตำรวจทั่วประเทศ นำนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่น ๑๒ และ ๑๓ จำนวน13,786 นาย 19 หน่วยฝึกอบรม รับชมรับฟังผ่านระบบ ออนไลน์ หลังการบรรยายข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค ๑ ได้มอบดอกไม้ และตั้งแถวส่งอำลา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ