กิจกรรมจิตอาสา โครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย”

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.45 น.พลตำรวจตรี วีรพล สวัสดี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 คณะแม่บ้านตำรวจพันตำรวจโท ประดับ มนทอง ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครองและการฝึกศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 และครูฝึกฝ่ายปกครองฯ ได้นำกำลังนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.รุ่นที่ 12) จำนวน 100 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้ป่วย” ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 1โดย พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต และเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด พัฒนาด้านจิตใจ รู้จักการให้ รู้จักเป็นผู้เสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ สร้างจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโลหิตในระบบการบริหารจัดการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่กำลังประสบปัญหาการแคลนโลหิตที่จะต้องเก็บสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย