พิธีเปิด หลักสูตรพิทักษ์สันตินักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่12)

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.45 น. พลตำรวจตรี วีรพล สวัสดี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ประธานในพิธีฯ, พันตำรวจเอก ประดิษฐ์ วงศ์เสาร์ ผู้กำกับการฝ่ายปกครองและการฝึกฯพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีเปิด หลักสูตรพิทักษ์สันตินักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.รุ่นที่12) โดยการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1