Breaking News
Home / ข่าว/ประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)