พิธีปิดหลักสูตรพิทักษ์สันติ นสต.รุ่นที่ 12

วันศุกร์ที่ 7 ม.ค.2565 เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1 ประธานในพิธีพ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบก.ศฝร.ภ.1พ.ต.อ.กันตพงษ์ นิลขำ รอง ผบก.ศฝร.ภ 1พ.ต.อ.นิมิต การปลูก อาจารย์(สบ.5) ศฝร.ภ.1พ.ต.อ.จามร สุนทรกิจ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.1พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี ผกก.บศ.ศฝร.ภ.1พ.ต.อ.สุวิชา ชั้นงาม ผกก.ปค.ศฝร.ภ.1พ.ต.ท.สัมพันธ์ อุดมชัยนิธิยศ รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.1พร้อมข้าราชการฝ่ายปกครองและการฝึกฯ ร่วมพิธีปิดพิทักษ์สันติ นสต.รุ่นที่ 12