Breaking News
Home / ข่าว/ประชาสัมพันธ์ / ในหลวงทรงพระอักษร “รักชาติ รักประชาชน ขอบใจในความรักและกำลังใจ”

ในหลวงทรงพระอักษร “รักชาติ รักประชาชน ขอบใจในความรักและกำลังใจ”

ในหลวงทรงพระอักษร “รักชาติ รักประชาชน ขอบใจในความรักและกำลังใจ”

วันที่ 10 พ.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีพสกนิกรมาเฝ้าฯ รับเสด็จจำนวนมาก

ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอักษรพระราชทานแก่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

ความว่า “ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกัน ห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย” “หวงแหนชาติ หวงแหนเผ่าไทย รักษาความรักและความดี” “รักชาติ รักประชาชน หวงแหนความเป็นไทย มีความสุขแท้ๆ แน่”

ที่มา https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5296016

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_5296016