กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พลตำรวจตรี วีรพล สวัสดี ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1ควบคุมกำลังโดย พันตำรวจเอก สมพล วงศ์ศรีสุนทร รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธราภาค 1 ได้นำกำลัง ข้าราชการตำรวจในสังกัด และ นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.รุ่นที่ 12)ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในการกรอกกระสอบทราย เพื่อจัดทำแนวป้องกันน้ำ จัดเตรียมไว้สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางและตำบลข้างเคียงสามารถนำไปป้องกันทรัพย์สินในบ้านเรือนของตนเองและช่วยเหลือประชาชนในการขนของขึ้นที่สูง ณ บริเวณจุดตรวจชุมชนบ้านสันประดู่ หมู่ที่ 5 และชุมชน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีโดยได้กำชับการควบคุมการปฏิบัติของ นสต. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคลภายนอก เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส 2019ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค หรือข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัย โดยประสานโดยตรงกับ นายพัฒนพงษ์ พรมป้อ ปลัดอำเภอเสาไห้ เบอร์โทร 063 903 8853