ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการยิงปืน นสต. รุ่นที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

กลุ่มงานอาจารย์และครูฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ จัดทำงานวิจัยและนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ “กรวยยางจราจร”

กลุ่มงานอาจารย์และครูฝึก ศูนย์ … Read More

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรก … Read More

วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 13.00 น. ศฝร.ภ.1 โดย พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.1 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ไพฑูรย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผบ.ร้อย3 ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 พร้อม ผบ.หมวด และครูฝึก นำ นสต.ศฝร.ภ.1 จำนวน 70 นาย เดินทางไปวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เพื่อร่วมพิธีซ้อมใหญ่ การปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 1 … Read More

วันนี้ (23 ต.ค.60) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.ธีรชาติ ธีรชาติดำรง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.1 และคณะฯ เข้าร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2560 และวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

วันนี้ (23 ต.ค.60) เวลา 08.00 … Read More