ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกสฺ์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ในระหว่างวันที่วันที่ ๑๙ – ๓๐ ต.ค.๖๐ ดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.go.th หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภา … Read More

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกสฺ์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ในระหว่างวันที่วันที่ ๑๙ – ๓๐ ต.ค.๖๐ ดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.go.th หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค … Read More

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกสฺ์ ในราคาชุดละ ๗๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภสตรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ในระหว่างวันที่วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๐ – ๒๐ พ.ย.. ๒๕๖๐ ดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.go.th หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค … Read More

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.1 พร้อมข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.1 และนักเรียนนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.1 จัดทำโครงการ “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” ของ ศฝร.ภ.1 ณ วัดหนองยาวใต้ และบริเวณด้านหน้าที่ทำการ ศฝร.ภ.1 ต.หนองยาว อ.เมือง จว.สระบุรี ทั้งนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการตำรวจในการเป็นผู้มีจิตอาสา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 15. … Read More

วันที่ 17 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.1 พร้อมคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2560 โดยจัดพิธีทางศาสนาถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศฝร.ภ.1

วันที่ 17 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. … Read More

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบ 1 ปี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวล … Read More

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวล … Read More

วันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศฝร.ภ.๑ ได้จัดกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ ส.ค.๒๕๖๐ และเพื่อให้ นสต. ได้ระลึกและแสดงออกถึงพระคุณของแม่ รวมถึงการสานสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นในครอบครัว โดยมี พ.ต.อ.อำนาจ อินทรประสาท รอง ผบก.ศฝร.ภ.๑ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ นักเรียน นสต. และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และประทับใจ

วันที่ ๑๑ ส.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ … Read More