ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับดีมาก

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ ได้ … Read More

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค … Read More

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความปลอดภัย สามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรก … Read More

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืน(ซ้อมยิง) ขนาด ๙ มม.สำหรับหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกสฺ์ ในราคาชุดละ ๑,๒๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑ มิ.ย.๖๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๑ ดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค … Read More

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับ นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกสฺ์ ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ เม.ย.๖๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ เม.ย.๖๑ ดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.go.th หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

แก้ไข | แก้ไขอย่างเร็ว | ย้ายไ … Read More

วันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.1 เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาของ ศฝร.ภ.1 เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศฝร.ภ.1

วันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 13.00 น … Read More

วันที่ 23 มี.ค.61 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ ของตำรวจภูธรภาค 1 ระหว่างวันที่ 23 – 28 มี.ค.2561 และเวลา 14.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.สมชาย พัชรอินโต รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 และผบก. ในสังกัด ภ.1 เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1

วันที่ 23 มี.ค.61 เวลา 10.30 น … Read More

วันที่ 31 ม.ค.2561 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง รอง ผบช.ภ.1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560 โดยมี พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.1 พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.1 ผู้ปกครอง ญาติ และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.1 โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 399 นาย ซึ่งเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61

วันที่ 31 ม.ค.2561 เวลา 09.30 … Read More