โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ รองรับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

วันที่ 10 ก.ย.65 เวลา15.30 นพล … Read More

พิธีเปิดหลักสูตร “การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เ … Read More